Zdeněk Kutil

Americký finančník Bernard Baruch použil kdysi krásný a pravdivý výrok: „Jsou tisíce možností, jak utrácet peníze, ale jen dvě možnosti, jak je získat. Buď pracujeme my pro peníze anebo naučíme peníze, aby pracovaly pro nás“.

Snažím se těmito myšlenkami celý život řídit.

Začátky mé činnosti v oblasti pojištění a práva s ním spojeného spadají do 80 tých let minulého století, kdy jsem měl možnost mimo jiné i být účasten při jedné z prvních arbitráží s Českou pojišťovnou. Od roku 1994 jsem se poradenstvím začal živit naplno a v roce 2006 jsem založil svou společnost HYPOFIN Consulting s.r.o. 

V té době začínaly vznikat makléřské společnosti jako houby po dešti a já řešil dilema, jestli jít cestou práce s mnoha zaměstnanci, kterým musím zajišťovat školení, právní a smluvní zázemí, anebo se svou prací zaměřit pouze na koncové klienty. Vyhráli klienti, a tak si své potřebné právní vztahy s příslušnými bankami a jinými finančními institucemi zajišťuji zprostředkovaně. Čas ušetřený na administrativě mohu věnovat svým klientům.

Od r. 2010 úzce spolupracuji s makléřskou společností INSIA a.s., která je jedním z předních makléřů specializovaných na pojištění a spotřebitelské úvěry. Aktivně nové klienty nevyhledávám. Zaměřuji se na servis a práci pro stávající klienty, případně pro zájemce nové, kteří jsou aktivními klienty doporučeni.


Moje odměna za práci

Dle odborné terminologie – zprostředkování spotřebitelského úvěru, je mnoha bankovními domy odměňováno přímo úvěrovým zprostředkovatelům, některá naše práce však financována není. Výhledově očekávám právě v tomto směru výrazné korekce ze strany bankovních domů. Tak tomu je i v pojišťovnictví. Dostanete tedy ode mne jednoznačné stanovisko, jestli další spolupráce bude pro vás i nadále bezplatná a jestli odměnu za mou práci uhradí příslušný bankovní dům. V tom případě dáváte souhlas, aby se se mnou příslušná společnost za uzavřený obchod vyrovnala. Pokud bude zřejmé, že při řešení vašeho úkolu tato cesta možná není, domlouváme vzájemné finanční podmínky, které si písemně odsouhlasíme.


Ochrana osobních údajů

Veškerá moje činnost je založena na vzájemné důvěře s klientem a práci s citlivými osobními údaji. Z toho důvodu přibírám klienty bez osobního doporučení pouze výjimečně. Sám jsem pochopitelně vázán mlčenlivostí.

Abych mohl citlivá data zpracovávat, musím mít aktualizovaně složeno mnoho zkoušek dle zákonů platných pro ČR a EU. Z tohoto důvodu se klienti musí připravit na poměrně rozsáhlou podpisovou agendu. Četnost dokladů je rovněž odvislá od počtu uzavíraných produktů. Ubezpečuji Vás, že v tomto dostala byrokracie zelenou. (Zákon o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb, Zák.253/2008Sb, Zák. 105/2016 Sb., Zák. 170 a 171 /2018 Sb, Občanský zákoník, Smluvní ujednání jednotlivých společností a další…)