Motto „Spisovatel a herec Miroslav Horníček s oblibou říkával: „Není hloupá otázka, je jen hloupá odpověď.“

Než se závazně dohodneme na spolupráci, kladu důraz na osobní schůzku a vzájemné seznámení. Při zhruba hodinovém pohovoru-schůzce, která je pro vás zdarma, získáte informace o mě a hlavně, se já seznámím s vámi. S vaším popisem problému, s vaší představou požadavku na způsob řešení, včetně seznámení se s vaší aktuální finanční situací, s vašimi závazky apod….

Teprve poté se spolu domlouváme, jestli budeme nadále spolupracovat na řešení vámi zadaného úkolu nebo ne, případně na způsobu odměny.


Spotřebitelské úvěry

U požadavku na vyřízení úvěru mívá klient většinou vyhlédnutou anebo rezervovanou nemovitost. Před samou rezervací by však už měl mít klient dávno jasno, na jakou hodnotu nemovitosti finančně dosáhne a co už je pro něj takzvaně přes limit. Je tedy výhodnější probrat nejdříve se svým poradcem finanční možnosti a na schůzku s makléřem jít až teprve poté, co mám jistotu, že když se mi nemovitost bude líbit, mohu udělat závaznou rezervaci. Zabráním pak tomu, že v případě váhání, makléř prodá jinak zajímavou nemovitost jinému zájemci.

U hypoték práce finančního poradce úzce souvisí často s prací realitních makléřů, se kterými dojednáváme potřebné postupy a podklady nutné pro zdárný průběh celého financování. Pomáháme tak klientovi nejen zajistit ty nejvýhodnější podmínky úvěru, ale odstraňujeme i případné stresy z rizik vzniklých nesouladem časových limitů. Hledáme společná řešení někdy i velmi odlišných smluvních požadavků všech zúčastněných stran.

Výběr úvěrující banky je velmi důležitý krok. Každá banka má podmínky spolupráce nastavené jinak a metodiky jsou čím dále tím složitější. Dříve stačilo bance prokázat účel úvěru, to, že je klient bonitní a že má vhodnou zástavu. Je s podivem, že ač za posledních 20 let se procento nesplácených úvěrů na bydlení nezvýšilo, banky dokázaly do svých metodik implementovat tak hustou síť různých omezení a podmínek, že se v nich těžko vyznává profesionál, natož laik.


Ochrana majetku a financí

Jak říká klasik: „je těžké peníze vydělat, ale je ještě těžší tyto peníze ochránit před znehodnocením“.

Analýzou vaší současné finanční situace navrhujeme nejenom adekvátní realizaci vašich představ, ale zároveň navrhujeme možnost jejich zabezpečení. Pomáháme s realizací včetně uzavírání smluv.


Ochrana rizik

Při své cestě životem podstupujeme tu menší, tu větší, rizika možných následků případné újmy na zdraví. Svou roli zde hraje věk, závislost na rodině, zdravotní stav a později i závislost jiných na vás samotných. Z tohoto důvodu je nutné mít rizika, se kterými bychom si sami těžko poradili, zabezpečena alespoň pojistkou. Výše pojištění by se pak během života měla měnit a upravovat. Vhodnost volby zabezpečení je velmi důležitý výběr se kterým vám rovněž můžeme pomoci.